Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van uw bestelling in onze webshop.

Gebruik van uw gegevens

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Tjoooz Pro Gellak daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.